Zakład Drukarsko - Introligatorski Stowarzyszenia "Teatr Grodzki" Zakład Aktywności Zawodowej 43-300 Bielsko-Białej, ul.St.Sempołowskiej 13, tel.Sekretariat - 33 4965219, 4998976, 060394223
E-mail : Sekretariat zaz@teatrgrodzki.pl