Zakład Drukarsko - Introligatorski Stowarzyszenia "Teatr Grodzki" Zakład Aktywności Zawodowej 43-300 Bielsko-Białej, ul.St.Sempołowskiej 13, tel.Sekretariat - 33 4965219, 4998976, 060394223
E-mail : Sekretariatzaz@teatrgrodzki.pl

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest BSA Teatr Grodzki z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 13.
Adres do korespondencji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. S. Sempołowskiej 13
Czytaj więcej...